Så funkar kattens syn

Visste du att synen är kattens viktigaste sinne? Kattens syn är färdigutvecklad när den är omkring tre veckor gammal. Då kan den känna igen en människa på långt avstånd genom att registrera hur personen rör sig. Den kan också se i mörkret och ha total uppsikt över ett större område. Katten är född till jägare och ögats pupill är den största tillgången. Katten är sedan lång tid tillbaka en del av människornas liv. En av anledningarna till det är på grund av att djuret är en mycket bra råttjägare. Genom historien har katterna hjälpt oss att hålla vår bebyggelse fri från råttor och de sjukdomar som de för med sig. I Helsingborg har invånarna många problem med råttor, det har faktiskt blivit så illa så att många vill flytta därifrån. Kattens syn med den flexibla pupillen och dess jaktinstinkt gör att Kjell-Åke Jönsson tror att kommunkatter är lösningen på Helsingborgs råttproblem. En kommunkatt ägs av kommunen, som även sköter om den, och den placeras ut där det finns mycket råttor. Med hjälp av sin skarpa syn kan katter kanske hjälpa till med Helsingborgs hemska problem. Kattens syn är oslagbar när det kommer till råttjakt.

Kattens syn är speciell