Perserkatt historia

Perserkatt historia är yngre än de korthåriga katternas historia. På medeltiden ansågs katten stå i förbund med djävulen och de brändes faktiskt på bål likt häxorna. Att spotta när en svart katt korsar vägen är en kvarleva från medeltiden som lever än i dag. Redan för 5000 år sedan tror man att den korthåriga katten fanns i Egypten. Mumifierade katter har hittats där i gravplatser. När det gäller långhåriga katter som perser visar reliefer att de fanns för flera hundra år sedan i Asien och att den senare importerades till Europa. Perserkatt historia i kort är följande:

1. Perser katt importerades till Europa från Iran som var dåvarande Persien på 1600-talet.
2. De blev populära i välbärgade hem och utvecklades så småningom till dagens ras.
3. Den perserkatt som man avlade fram i Sverige och Norden importerades från England på 80-talet.
4. I slutet av 80-talet avlades den för att man ville förbättra rasen men det resulterade i problem med andningen.

Perserkatt historia visar att från början var det två olika kattraser som importerades. Det var Persern från Persien och Angorakatten från Ankara i Turkiet. Persern hade brett, runt huvud och en yvig päls. Kroppen var kort. Angorakatten var slank och högbent och med en längre päls. Dess ansikte var trekantigt. Med selektiv avel av de två raserna fick man så småningom fram dagens Perser. Man gjorde detta för att få en ras med längre och tätare päls. Perserns utseende blev det dominerande hos rasen. Det var länge man kallade rasen Angora men 1955 skedde ett namnbyte till Perser. Det var länge som Persern var Sveriges populäraste raskatt men i dag är katter med längre nos mer populära.