Lagförändring för katt från 1 januari 2023

Äntligen blir det av! Det har pratats så länge om att katternas status måste höjas och att det ska bli lättare att spåra ägare som överger sina katter. Alla som har eller har funderingar på att starta ett kattpensionat eller katthem kan få hjälp med affärsjuridiken (du kan läsa mer här) och sedan är nästa steg att följa Jordbruksverkets regelverk. Det är också i det regelverket som den nya lagen om märkning av katter kommer att stå med. Från den 1 januari 2023 är alla kattägare enligt lag skyldiga att registrera sina katter. De enda katter som är undantagna från lagkravet är de som är födda före den 1 januari 2008. Men för att det ska gå att registrera katten måste den först vara id-märkt, antingen med chip, en tatuering i örat eller både och. Eftersom ett chip kan sluta fungera är det klokt att både chippa och tatuera som id-märkning. Boka tid hos veterinären och Id-märk din katt redan nu!

Introduktion till den nya kattlagen

Från och med årsskiftet 2023 trädde en ny lag för katter i kraft i Sverige. Denna lag innebär att det nu är olagligt att ha en katt som inte är märkt och registrerad​​​. Så, var registrerar du din katt, när öppnar registreringen och vad kostar det? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om den nya kattlagen.Det är viktigt att notera att lagen om id-märkning och registrering av katter började gälla den 1 januari 2023, men registreringen öppnade inte förrän den 2 januari​. Att inte märka och registrera sin katt blev från och med årsskiftet olagligt, dock finns det vissa undantag​​.

Registreringsprocessen

Katter ska nu registreras hos Jordbruksverket. Denna registrering kan göras antingen digitalt eller med hjälp av en blankett. Det är dock viktigt att notera att du inte kan registrera din katt hos Jordbruksverket över telefon​.Tidigare tillhandahöll SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKK (Svenska Kennelklubben) frivilliga register, men från och med årsskiftet räcker det inte att din katt är registrerad i dessa register. Jordbruksverkets register, som alltså öppnade den 2 januari 2023, är ett helt nytt register​.

Märkningsmetoder

Din katt kan märkas med antingen ett chip eller en tatuering i ett av öronen. Märkningen kan göras hos en veterinär eller av en id-märkare med godkänd utbildning​​.Det är mycket viktigt att se till att din katt är korrekt märkt och registrerad enligt den nya lagen. Att inte göra detta kan faktiskt resultera i konsekvenser som de flesta kattägare helst vill undvika.

Konsekvenser av att inte följa lagen

Länsstyrelsen har ansvaret för att se till att lagen efterlevs. Om det visar sig att någon inte följer lagen, tar länsstyrelsen i första hand kontakt med kattägaren för att informera om att katten ska id-märkas och registreras i Jordbruksverkets register​3.Det är viktigt att vara medveten om att det finns vissa undantag för vilka katter som behöver märkas och registreras. Katter födda före den 1 januari 2008 behöver inte märkas. Annars gäller kravet för samtliga katter, och de ska vara märkta när de är fyra månader gamla​.

Kostnad för registrering

Kostnaden för att registrera din katt varierar beroende på hur du väljer att göra din registrering. Om du registrerar din katt via Jordbruksverkets e-tjänst kostar det 40 kronor. Du kan betala med kort eller Swish. Om du väljer att registrera din katt genom att skicka in en blankett kostar det 100 kronor, och du betalar med faktura​​.

Slutsats

Den nya kattlagen är ett viktigt steg mot att säkerställa att alla katter i Sverige är märkta och registrerade. Denna lag innebär inte bara att kattägare behöver ta ansvar för att märka och registrera sina katter, men den förser också myndigheterna med de verktyg de behöver för att hjälpa förlorade eller hemlösa katter. Som kattägare är det viktigt att förstå och följa denna nya lag för att undvika potentiella konsekvenser.