Hälsofördelar med katter

Är du inte allergisk finns det otroligt många hälsofördelar med katter, och husdjur överhuvudtaget. Forskning visar att blodtrycket kan sänkas då vi gosar med djur. Att använda djur inom sjukvård och rehabilitering är något som blivit vanligare på senare år. Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering och fysiska aktiviteter både för dem som försöker att komma igen efter skada eller långvarig sjukdom men även med funktionshindrade och på vissa arbetsplatser arbetas det med djur. Här finns lediga jobb fysioterapeut där det även går att läsa mer om yrket. Beroende på vilket djur som ingår i terapin så kan personen få bättre balans och motorik exempelvis. Då det gäller just katter så kan de faktisk lindra smärta samt att de minskar ångest och psykisk ohälsa. Det gäller för alla och inte bara dem som är inskriven i vården. Det finns exempelvis katter som besöker ålderdomshem vilket brukar vara mycket uppskattat.

Pojke kramar en katt