Fungerar kattmynta?

De flesta har väl hört talas om kattmynta som har fått sitt namn för att den luktar som mynta och effekten som den ger på katter. Det är omdiskuterat på vissa forum om den verkligen fungerar eller ej men sanningen är att det är individuellt. Det är inte bara tamkatter som reagerar på kattmynta utan det gör även större kattdjur som pumor, leopard och lodjur. Av tamkatterna är det cirka 70 % som reagerar på kattmynta och det gör de ofta genom att rullar sig och äter på växten. Om katten får i sig en för stor dos av kattmynta kan dess beteende bli ängsligt så den hoppar men även att den spinner, dreglar och blir sömning. Det är ämnet nepetalakton som katten reagerar på för det gör att en viss endorfin ökar i antal. Kattmynta är med andra ord katternas snus och tobak som många känner lycka och berusning av att nyttja.

Närbild på kattmyntans blommor